De verbrandingsmotor is nog verreweg de meestgebruikte aandrijfmotor in auto’s. Deze is de afgelopen decennia steeds efficiënter en schoner geworden. Daardoor verbruikt de motor aanzienlijk minder benzine of diesel per kilometer. Een met dieselmotor werkt wat efficiënter en daardoor zuiniger dan een benzinemotor en stoot dus minder CO2 uit, maar stoot in de regel nog wel wat meer NOx uit.

In de huidige benzine- en dieselbrandstof is tot maximaal 5% respectievelijk 7% biobrandstof bijgemengd. Zonder zich daarvan misschien bewust te zijn, rijdt dus iedereen al gedeeltelijk op biobrandstoffen. De bijmenging van biobrandstoffen verlaagt de CO2-uitstoot.

Voor conventionele verbrandingsmotoren gelden de ‘Het Nieuwe Rijden’-rijstijltips.