Een hybride is een personenauto met twee aandrijfmotoren. Gangbaar is hybride met zowel een elektromotor als een verbrandingsmotor. De verbrandingsmotor en/of de elektromotor drijft de wielen aan.  Als een hybride remt wordt het batterijpakket opgeladen via de elektromotor die dan als generator werkt. Door de twee aandrijfmotoren op een juiste manier naast elkaar te gebruiken, kan er bespaard worden op de brandstof. Daarmee stoot een hybride minder g CO2/km uit. Er zijn zowel benzine- als dieselhybriden.

Voor hybride auto’s gelden de volgende rijstijltips:

  • Trek rustig maar vlot op.
  • Rij gelijkmatig en anticipeer op bewegingen van het overige verkeer
  • Hou je aan de maximumsnelheid en hou afstand
  • Gebruik de cruise control waar dit veilig kan
  • Rij bij voorkeur altijd in de Economy (of normale) stand van de auto
  • Schakel – indien mogelijk – bij wegrijden en met name binnen de bebouwde kom de ‘elektrische stand’ in
  • Laat de auto zo veel mogelijk ‘uitrollen’. Al ver voor de afrit van de snelweg kan het ‘gaspedaal’ losgelaten worden zonder al te veel snelheid te verliezen. Het in gang houden van de auto kost altijd minder energie dan afremmen van de auto en het weer op snelheid brengen
  • En moet er meer afgeremd worden, maak dan zoveel mogelijk maximaal gebruik van het terugwinnen van remenergie door tijdig en rustig te remmen. Op het dashboard van uw auto kunt u zien dat u alleen elektrisch remt. Alleen als de verkeerssituatie dit vereist kan je het rempedaal wat dieper intrappen waarbij ook het remsysteem wordt ingeschakeld. Hierbij gaat wel een groter deel van de energie verloren
  • Omdat bij een rustige rijstijl het remsysteem vrijwel niet wordt aangesproken adviseren wij je eens in de week een keer het rempedaal wat dieper in te trappen waardoor je het remsysteem schoon en gangbaar houdt