Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ heeft tot doel heeft om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag.

In 2013 verbonden ruim 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, zich aan het SER Energieakkoord voor duurzame groei. Kern daarvan zijn breed gedragen afspraken over duurzame energievoorziening, schone technologie, klimaatbeleid en werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Het Nieuwe Rijden is een van de vele instrumenten om een forse reductie van de CO2-uitstoot door het wegverkeer te realiseren.

Behalve positief effect op het brandstofverbruik en daarmee de CO2-emissie, heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder.

Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ wordt, in opdracht van ANWB, BOVAG en RAI Vereniging, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM).

Kent u ze nog? De broers Ko en Luuk Doeks uit het Overijsselse Hasselt? In 2004 gaven zij invulling aan een reclamecampagne rond Het Nieuwe Rijden, bedoeld om de Nederlandse automobilist zuiniger en schoner te leren rijden. De strekking van de commercial was duidelijk: door goed te anticiperen en rustig te rijden kon de Nederlandse automobilist 10 tot 15 procent brandstof besparen. Uit evaluatieonderzoeken daarna is gebleken dat dankzij Het Nieuwe Rijden de de CO2-uitstoot in het Nederlandse verkeer flink is afgenomen.