CO2 en luchtkwaliteit

Bij het aanpassen van de rijstijl kan 5 tot 15% op het brandstofverbruik worden bespaard doordat rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de motor. Dit vermindert in gelijke orde van grootte de uitstoot van CO2.

Ook voor de luchtkwaliteit heeft Het Nieuwe Rijden positieve effecten, want met een meer gelijkmatige rijstijl presteren automotoren beter en schoner. Bijkomend effect is geluidsreductie door het rijden met lagere toerentallen.