In steeds meer auto’s is een slimme routeplanner ingebouwd. Deze geeft, naast de snelste en de kortste route, vaak ook de meest zuinige route als optie. Nieuw hierbij is dat er ook een mogelijkheid bestaat om de totale rit te optimaliseren.

Bij een (plugin-)hybride kan dit systeem zorgen dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van de opgeslagen elektrische energie en dat er in de bebouwde kom elektrisch gereden wordt. Het systeem laadt dan buiten de bebouwde kom de batterij weer op. Hoewel dit systeem u misschien niet altijd helpt zo efficiënte mogelijk te rijden levert het wel een verbetering van de luchtkwaliteit in die gebieden waarbij elektrisch wordt gereden. Daarmee worden emissies van vervuilende stoffen voorkomen op de plaatsen dat het er het meeste toe doet en kan dat een hogere prioriteit hebben dan de efficiëntie gemeten over de gehele rit.